Διεύθυνση:
Τζαβέλλα 61, Πειραιάς 185 33
Τηλέφωνο:
21 3041 9102

.